Bc. Dominika Kovářová

Bakalářská práce

Politický marketing na příkladu vybrané volební kampaně

Political marketing in the examample of chosen election campaign
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Politický marketing na příkladu vybrané volební kampaně“ je popsat a hodnotit kampaň Karla Schwarzenberga v prvních přímých volbách. Teoretická část je zaměřená na seznámení se s politickým marketingem. V praktické části sekundárním šetřením popisuji fakta týkající se kampaně.
Abstract:
The goal of the submitted thesis : „Political marketing in the examample of chosen election campaign.“It is about description and reviews campaigne by Karl Schwarzenberg in his first direct elections. My theoretical part is about knowledges political marketing. My practical part is about secondary survay and I want to desraption his campaigne.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní