Mgr. David Jorda

Bakalářská práce

Metody výuky odborného předmětu střední školy pro sluchově postižené z pohledu pedagoga se sluchovým postižením

Methods for Teaching a Technical Subject to Secondary-School Students with Hearing Disabilities, from the Perspective of a Teacher with a Hearing Disability
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vytvářením didaktiky a metodiky odbornéhopředmětu pro studenty se sluchovým postižením. Obsahuje pedagogická doporučení, jak přispět k rozvoji osobnosti studentů se sluchovým postižením, k jazykovému a sociálnímu rozvoji a konkrétní podněty, jak zlepšit metody výuky a komunikaci mezi pedagogem, nejen se sluchovým postižením, se studenty se sluchovým postižením.
Abstract:
This bachelor´s thesis concerns creating didactics and methodology of a technical subject for hearing impaired students. It contains a pedagogical recommendation for developing the personality, and language and social skills of hearing impaired students. This thesis also offers specific suggestions for improving teaching methods and communication between students with hearing impairments and teachers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta