Bc. Aneta Macíková

Master's thesis

Vzdělávací a profesní dráha romských policistů z jejich vlastního subjektivního pohledu

Educational and professional career of Roma policemen from their own view
Abstract:
Předmětem zájmu této diplomové práce jsou osoby romského původu pracující jako státní policisté, což je povolání, které si jen málokterá osoba spojuje právě s romskou menšinou. Hlavním cílem práce je zjistit, jakým způsobem tito policisté subjektivně vnímají vlastní vzdělávací a profesní dráhu. V rámci tohoto cíle je také zjišťováno, jak a proč se v průběhu života těchto jedinců měnily jejich vzdělávací …more
Abstract:
This thesis is focused on persons of Roma origin working as state police officers which is a profession only hardly being associated with just Roma minority. The major aim of the work is to find out the way these policemen perceive subjectively their own educational and professional career. Within this aim the research of reasons and ways of the educational and professional changes in these individuals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta