Karolína Holanová

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče o pacientku s plicní embolií v období mladé dospělosti

Comprehensive Nursing Care of a Female Patient with Pulmonary Embolism during Young Adulthood
Anotace:
HOLANOVÁ, Karolína. Komplexní ošetřovatelská péče o pacientku s plicní embolií v období mladé dospělosti. Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Jana Hlinovská, PhD. RS. Praha 2020. 69 s. Bakalářská práce nese název Komplexní ošetřovatelská péče o pacientku s plicní embolií v období mladé dospělosti. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V …více
Abstract:
HOLANOVÁ, Karolína. Comprehensive nursing care of patient with pulmonary emolism in the period of young adulthood. University Nursing school, Level of qualification: Bachelor (Bc.). The head of the work PhDr. Jana Hlinovská, PhD. RS. Praha 2020. 69 pages. Bachelor thesis carries the title Comprehensive nursing care of patient with polmonary embolism in the period of young adulthood. It is divided into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karolina Moravcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická