Bc. Petra Vybíhalová

Bakalářská práce

Herní aktivity s využitím vizualizace a piktogramů u dětí s PAS

Game activities using visualization and pictograms in children with ASD
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice autismu, problémy v komunikaci a hře u takto postižených dětí. Teoretická část se zabývá pojmy jako autismus, narušená komunikační schopnost, alternativní a augmentativní komunikace. Praktická část je zaměřena na dítě, postižené dětským autismem. Dále obsahuje prezentaci pomůcek, které byly při práci s dítětem během výzkumu použity a zhodnocení jaký měly tyto …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of autism, communication problems and play with these children. The theoretical part deals with concepts such as autism, communication ability, alternative and augmentative communication. The practical part is focused on the child, affected by infantile autismus. It includes a presentation aids that have been used with child during the research and evaluation of how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta