Theses 

Informační systém pro podporu řízení lesních podniků – Bc. Štefan Zajiček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Štefan Zajiček

Diplomová práce

Informační systém pro podporu řízení lesních podniků

Information System for Management of Forest Enterprises

Abstract: The aim of this thesis is to analyze the function of forest companies on the territory of Slovak Republic and to build up functional prototype of the information system. The thesis involves detailed analysis that is modeled with UML diagrams and project of the system which is designed for small and middle sized forest companies. System requierements are divided accord to their importance to the utility of the system and the chosen ones are implemented in the system prototype with the application of the technology ASP.NET MVC in programming language C#.

Abstract: Cieľom práce je analýza fungovania lesníckych podnikov na území Slovenskej republiky a na jej podkladoch vytvorenie funkčného prototypu informačného systému. Práca obsahuje detailnú analýzu modelovanú pomocou diagramov UML a návrh systému, určeného pre malé a stredné lesnícke podniky . Požiadavky na systém sú rozdelené podľa dôležitosti pre funkčnosť systému a vybrané sú implementované v prototype systému s použitím technológie ASP.NET MVC v programovacom jazyku C#.

Klíčová slova: Lesnícky informačný systém, hospodárska úprava lesov, UML, webové technológie, ASP.NETMVC.

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:09, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz