Tek Jung Mahat, Ph.D.

Doctoral thesis

Klimatická změna a Nepál - změny a potřeby v oblastech institucí, adaptačních opatření a souvisejícím financování v Nepálu

Changing Climate Change Landscape in Nepal - A Review of Climate Change Institutions, Adaptation Planning and Associated Finance in Nepal
Abstract:
Konsenzus vědecké komunity uznává antropogenní vliv na klima a jeho rostoucí negativní dopady na lidstvo a ekosystémy. Země jako Nepál, které jsou méně socio-ekonomicky rozvinuté, mají problematickou geografii a jsou závislé na přírodních zdrojích, trpí těmito dopady nejvíce. Pátý report IPCC kvantifikoval, že je třeba udržet stávající uhlíkovou rovnováhu, aby globální teploty v budoucnu nevzrostly …more
Abstract:
staly součástí UNFCCC procesu. Text také srovnává možnosti krátkodobých adaptací (NAPA) a jejich dalšího rozvoje do dlouhodobých perspektivních plánů (NAP). Celkově výzkum a dokumentace předložená v této dizertaci poskytují důležitou referenci v problému klimatických změn v Nepálu se zaměřením na instituce, vládnutí, politiku a mezinárodní procesy. Očekává se využití dizertační práce k otevřené diskuzi …more
Abstract:
There is a clear consensus among the scientific community about anthropogenic climate and it’s exaggerated negative consequences to human and ecosystems, with countries like Nepal, that have poor socio-economic development, difficult geography and heavy dependence on natural resources, to suffer the most. When the IPCC’s Fifth Assessment Report has quantified the carbon budget to be maintained in order …more
Abstract:
cussion became part of the UNFCCC process in 2001 and compares the temporal, as well as the knowledge dimension/evolution on adaptation planning and delivers key recommends on how to build on short term (NAPA) adaptation plans to develop perspective adaptation plans (NAP). In summary, research and documentation made as part of this thesis are expected to offer ready reference on climate change landscape …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 9. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 11. 2019
  • Supervisor: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
  • Reader: Assoc. Prof. Krishna Shrestha, Assoc. Prof. Jon Marco Church, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta