Bc. Radek Vorlíček

Bakalářská práce

Mechanismy a dynamika sociální exkluze a inkluze z hlediska sociální interakce

Social exclusion and inclusion mechanism and dynamics from the perspective of social interaction
Anotace:
Práce se zabývá popisem inkluze a exkluze Romů v rámci výchovně vzdělávacích institucí nižšího stupně. Důraz je kladen na vztahy mezi romskými a neromskými dětmi a na analýzu integračních nástrojů v oblasti vzdělanosti. Poznatky pocházejí z terénního výzkumu provedeného v Pardubickém kraji a jsou konfrontovány s odbornou literaturou k danému tématu.
Abstract:
This work deals with a description of Roma children inclusion and exclusion within pedagogical and educational institutions on a lower primary school level. Main emphasis is put on the relations between Roma and non-Roma children and the analysis of integration tools in the educational area. Research findings derive from a fieldwork conducted in Pardubice Region and are confronted with the scholarly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vorlíček, Radek. Mechanismy a dynamika sociální exkluze a inkluze z hlediska sociální interakce. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická