Bc. Martina Mikulenková

Master's thesis

Digitální filmová distribuce

The Digital Film Distribution
Abstract:
Diplomová práce na téma digitální filmová distribuce se zabývá online distribucí filmů přes portály nabízející video na vyžádání, které umožňují sledování filmu v libovolně zvoleném čase a místě. V teoretické části jsou nejprve vymezeny stěžejní pojmy, jako film, marketingový a komunikační mix filmu na internetu, internetová filmová distribuce a video na vyžádání. Dále teoretická část představuje základní …more
Abstract:
The diploma thesis Digital Film Distribution deals with the online film distribution realized through Video On Demand online services which enable the viewer to watch the film any place any time. The theretical part defines related terms such as film, online film marketing and communication mix, online film distribution and Video On Demand. In this part the basics of the VOD business models are presented …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016
Accessible from:: 22. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: MgA. Libor Nemeškal, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mikulenková, Martina. Digitální filmová distribuce. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe