Ing. Markéta Madmar

Diplomová práce

Sponzorství a dárcovství u neziskových organizací a jeho význam pro rozvoj regionu

Sponsorship and Donation for Non-Profit Organisation and its Importance for the Development of the Region
Anotace:
Cílem práce je poukázat na důležitost existence neziskového sektoru v České republice a jeho významu pro rozvoj regionu, jako nedílnou součást demokratické společnosti. Absence přímé podpory státu neziskovému sektoru vytváří prostor pro představení jejich činnosti a aktivit. Jak již název napovídá, činnost neziskového sektoru nebo neziskových organizací není přímo orientována na tvoření zisku ve finančním …více
Abstract:
The aim of this thesis is to point out importace of existence of a non-proft sector in the Czech Republic and its importace for development of region as an integral part of democratic society. Absence of direct state support of non-profit sector provides performance scope of particular operations and activities. As the name suggests, activities of non-profit sector or organizations are not directly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní