Bohuslava Čermáková

Diplomová práce

Analýza vypovídací schopnosti výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních předpisů a IFRS

Analysis of explanatory power of income statement prepared in accordance with Czech accounting standards and IFRS
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou výkazu zisku a ztráty. V teoretické části přibližuje podstatu účetní závěrky, jednotlivé prvky účetní závěrky a poté se již zaměřuje na jediný konkrétní výkaz, a to výkaz zisku a ztráty. Jsou zde vyjmenovány a popsány základní stavební kameny výkazu a blíže specifikována je i jeho podoba. Analýza je prováděna z hlediska českých účetních předpisů i IFRS. …více
Abstract:
This master thesis deals with an issue of the profit and loss statement. The theoretical part of the thesis describes the nature of the financial statements, the individual elements of the financial statements and after that, it focuses on the one particular statement which is profit and loss statement. The thesis also describes the basic building blocks of this particular statement and further specifies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: Mariana Valášková
  • Oponent: Libor Vašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53448