Mgr. Barbora Striová

Master's thesis

Práce s učebními styly žáků dle percepční preference ve výuce slovní zásoby anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

Working with pupils' perceptual learning styles in teaching English vocabulary at primary schools
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou stylů učení a využitelností učebních stylů žáků dle jejich percepční preference ve výuce slovní zásoby anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. V teoretické části práce shrnuje základní poznatky o učebních stylech žáků, dále se pak teoretická část zabývá možností zohlednění učebních stylů žáků dle percepční preference ve výuce slovní zásoby anglického jazyka na 1. …more
Abstract:
The thesis deals with the issue of learning styles and the usefulness of pupil’s perceptual learning styles in teaching English vocabulary at primary schools. The theoretical part summarizes basic knowledge about pupil’s learning styles then further theoretical part deals with the possibility of taking into account the perceptual learning styles of pupils in teaching English vocabulary at primary schools …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Eva Minaříková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Karolína Pešková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta