Daniela Dvořáková

Diplomová práce

Analýza nation brandingu Slovinska

Analysis of Slovenian Nation Branding
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou nation brandingu Slovinska. Hlavním cílem této práce je zmapovat aktivity spojené s nation brandingem ve Slovinsku a zhodnotit jejich úspěšnost pomocí SWOT a Porterovy analýzy a vyhodnocením dotazníku. Dílčím cílem této práce je poskytnutí doporučení pro zlepšení nation brandingu Slovinska. Práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou část a zhodnocení …více
Abstract:
This diploma thesis deals with analysis of Slovenian nation branding. The main objective of my diploma thesis is to map the activities connected to nation branding in Slovenia and assess their success using SWOT and Porter's analysis and results of my questionnaire. The sub-objective is to provide recommendation for improvement of Slovenian nation branding. This thesis is divided into a theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Tomáš Sadílek
  • Oponent: Alexandr Asmalovskij

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72502