Bc. Aneta Broučková

Bakalářská práce

Analýza české hard science fiction psané pod vlivem brand placementu

Analysis of Czech hard science fiction written under the influence of brand placement
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce si klade za cíl analyzovat edici Backend stories vzniklou jako forma skryté reklamy pod automobilkou Škoda a posoudit kvalitu této literatury. Teoretická část práce se zabývá českou fantastickou literaturou, jejím vývojem a hlavními autory tvořícími tento žánr. Popisuje vznik a proměnu české science fiction a charakterizuje základní rysy hard science fiction. Praktická …více
Abstract:
This thesis aims to analyse the edition Backend stories created as a form of brand placement via car factory Škoda and review the quality of this kind of the literature. The theoretical one informs about the Czech fantastic literature, its development, and the prominent authors of the genre. It describes the origin and the evolution of Czech science fiction and characterises the basic features of hard …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zuzana Zoubková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta