Bc. Gabriela Benešovská

Bachelor's thesis

Postoj sociálních pracovníků, aktivizačních pracovníků a seniorů k moudrosti seniorů v domovech pro seniory

The attitude of social workers, activation workers and seniors to wisdom of seniors in retirement homes
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na postoj sociálních pracovníků, aktivizačních pracovníků a seniorů k moudrosti seniorů v domovech pro seniory. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, jako je moudrost, senior a sociální práce v domovech pro seniory. Součástí teoretické části je také rozebraný koncept postoje. Metodologická část zdůvodňuje vybranou výzkumnou strategii, kterou je polostrukturovaný …viac
Abstract:
The thesis is focused on attitude social workers, activation workers and seniors to wisdom of seniors in retirement homes. In the theoretical part of my thesis, the basic concepts such as wisdom, senior and social work in retirement home. The theoretical part also explores the concept of attitude. Methodology part justify selected research strategy, witch is semi-structured interview, within qualitive …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií