Denisa Frydrýšková

Bakalářská práce

Zdravotně sociální pracovník v sociálně aktivizační službě

Health and Social Worker in Social Activation Services
Anotace:
Předložená bakalářská práce pojednává o profesi zdravotně sociálního pracovníka a o práci v sociálně aktivizačních službách poskytující péči rodinám s dětmi romského původu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V části teoretické jsou uvedeny zejména obecné informace o zdravotně sociální práci, o profesi zdravotně sociálního pracovníka, o sociálních aktivizačních službách a o práci …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the profession of a health social worker and work in social activation services providing care to families with children of Roma origin. The thesis is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part includes general information about the health care social work, the profession of health social worker, social activation services and working with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lucia Elsner, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Frydrýšková, Denisa. Zdravotně sociální pracovník v sociálně aktivizační službě. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe