Ing. Jakub Pejcal

Bakalářská práce

Možnosti získávání finančních prostředků vybrané NNO

Possibilities of Funding selected Nonprofit Organization
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je najít možné zdroje, které by vybraná nestátní nezisková organizace - Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Divočáci Jihlava mohla použít při podpoře své činnosti. První kapitola vymezuje životní prostor dané neziskové organizace a vybranou organizaci samotnou. Druhá kapitola se zabývá zdroji, které obecně neziskové organizace používají pro své financování, seznamuje …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis is to find possible funds, which should selected non governmental nonprofit organization - Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Divočáci Jihlava use for funding its activities. The first part is concentrated on living space of this organization and its management structure. The second part looks on funds that can all non-governmental nonprofit organizations in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika