Aneta Čuková

Bakalářská práce

Systematické vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov (v podniku)

Systematic training and human resource development (in business)
Abstract:
Bachelor thesis deals with the issue of staff training and development of employees in the company. The theoretical part deals with the definitions of systematic training and the management of human resources in the company, it also addresses the definition of trainingitself, the forms, goals and planning of training. Application part of the thesis begins with characteristic of enterprise called Slovenska …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzdelávania zamestnancov a ich rozvoja v podniku. Teoretická časť sa zaoberá vymedzením pojmov o systematickom vzdelávaní a o riadení ľudských zdrojov v podniku, taktiež sa zaoberá vymedzením pojmov o samotnom vzdelávaní, o formách, cieľoch a o plánovaní vzdelávania. Aplikačná časť bakalárskej práce začína charakteristikou podniku Slovenská sporiteľňa a.s. …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
  • Oponent: Ing. Zuzana Voľanská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK