Bc. Kristýna Bielová, DiS.

Bachelor's thesis

Firemní rovina úsilí o udržitelný rozvoj

Corporate plane of sustainable development effort
Abstract:
Práce pojednává o udržitelném rozvoji a to jak z globálního měřítka, tak z pohledu firem a domácností. Důraz je kladen na nezbytnost šetrného zacházení s neobnovitelnými zdroji, hledání zdrojů nových, obnovitelných a celkové ekologické chování všech obyvatel planety. Zkoumána je podpora inovačních aktivit podnikatelů ze strany EU i státu.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on sustainable development from global, local and organisations point of view. Emphasis is placed on the need for careful handling of non-renewable resources, finding new resources, renewable energy and overall environmental performance of all inhabitants of the planet. Explored is to support innovative activities of entrepreneurs from the EU and the state.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Ing. Rostislav Tesař
  • Reader: Ing. Jan Borůvka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting