Ing. Markéta Dibelková

Bakalářská práce

Přístupné informační zdroje pro trvale udržitelný rozvoj.

AVAILABLE SOURCES OF INFORMATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
Anotace:
Tato práce se zabývá zmapováním přístupných informačních zdrojů trvale udržitelného rozvoje a současně jejich charakteristikou z hlediska obsahu i přístupnosti. Pozornost je také zaměřena na objasnění samotného pojmu trvale udržitelný rozvoj.
Abstract:
This work with deals map out available source of information sustainable development and currently their characterization from viewpoint content and accessibility. Attention is also focused on explanation solitary concept sustainable development.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dibelková, Markéta. Přístupné informační zdroje pro trvale udržitelný rozvoj.. Pardubice, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní