Bc. Kristýna Bielová, DiS.

Bachelor's thesis

Firemní rovina úsilí o udržitelný rozvoj

Corporate plane of sustainable development effort
Anotácia:
Práce pojednává o udržitelném rozvoji a to jak z globálního měřítka, tak z pohledu firem a domácností. Důraz je kladen na nezbytnost šetrného zacházení s neobnovitelnými zdroji, hledání zdrojů nových, obnovitelných a celkové ekologické chování všech obyvatel planety. Zkoumána je podpora inovačních aktivit podnikatelů ze strany EU i státu.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on sustainable development from global, local and organisations point of view. Emphasis is placed on the need for careful handling of non-renewable resources, finding new resources, renewable energy and overall environmental performance of all inhabitants of the planet. Explored is to support innovative activities of entrepreneurs from the EU and the state.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedúci: Ing. Rostislav Tesař
  • Oponent: Ing. Jan Borůvka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting