Bc. Zora VÁLOVÁ

Master's thesis

Developing cooperative skills in English language classes

Developing cooperative skills in English language classes
Abstract:
The thesis deals with developing cooperative skills in English language classes. The first chapter is dedicated to a thorough description of cooperative learning. It discusses the importance of using cooperative learning during the educational process and describes the value of the outcomes in terms of changing society and diverse classrooms. A brief history of cooperative learning is presented in …more
Abstract:
Diplomová práce se zabývá rozvojem kooperačních dovedností v hodinách anglického jazyka. První kapitola je věnována důkladnému teoretickému popisu kooperativního učení. Projednává význam kooperativního učení v průběhu vzdělávacího procesu a popisuje jeho hodnotu s důrazem na vyvíjející se společnost a rozdílnosti ve třídách. Stručná historie kooperativního učení je uvedena z důvodu popsání vývoje tohoto …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VÁLOVÁ, Zora. Developing cooperative skills in English language classes. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/