Soňa Krejčová

Bachelor's thesis

Kontrola těsnosti prostoru pro plynová stabilní hasící zařízení

Door Fan Test for Gas Fixed extinguishing Systems
Abstract:
Bakalářská práce popisuje kontrolu těsnoti prostoru pro plynová stabilní hasicí zařízení pomocí zkoušky Door Fan Test a vyhodnocením této zkoušky. V případě negativního výsledku zkoušky jsou navržena opatření pro zlepšení. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá základními pojmy a právním ukotvením v dané oblasti. Dále je uveden popis problemtiky …more
Abstract:
The Bachelor´s thesis describes checking the tightness of the space for gas fixed extinguishing systems by Door Fan Test and evaluation this test. In case of a negative test result, suggestions for improvements are proposed. This work is divided to two parts, the theoretical part and the practical part. The theoretical part is focused on the basics concepts and legislation in this filed. Furthermore …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Krejčová, Soňa. Kontrola těsnosti prostoru pro plynová stabilní hasící zařízení. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / field:
Protection of Population / Protection of Population