Bc. Jaroslav Pencák

Diplomová práce

Možnosti využití emise akcií a obligací k financování podnikatelské činnosti akciové společnosti

Use of Shares and Bonds Issuing for Financing Business Activities of Joint Stock Company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití emise akcií a obligací k financování podnikatelské činnosti akciové společnosti. O jednotlivých cenných papírech diplomová práce pojednává nejdříve obecně. Dále je provedena právní analýza procesu vydávání akcií a dluhopisů. Uvažovány jsou rovněž ekonomické důsledky pro akciovou společnost a vliv emise akcií a dluhopisů na účetnictví akciové společnosti, …více
Abstract:
The thesis deals with the posibilities of using the issue of shares and bonds to finance the business activities of the joint stock company. About individual securities thesis first discusses general. Further is perfomed legal analysis process of issuing shares and bonds. Considered are also economic consequences for the company and the effect issue of shares and bonds to accounting of joint-stock …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS