Lukáš Zlámal

Bakalářská práce

Komunikace s veřejností v zóně havarijního plánování

Communication with the Public in the Emergency Planning Zone
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit způsob komunikace s veřejností v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na vytyčení pojmu zóny havarijního plánování, obsahu havarijních plánů, postupů a prostředků používaných při krizové komunikaci, způsoby komunikace jaderné elektrárny …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze and evaluate the way of communication with the public in the emergency planning zone of the nuclear power plant Dukovany. The the-sis is divided into two parts, the theoretical part and the practical one. The theoretical part is focused on the definition of the concept of the emergency planning zone, the content of emergency plans, procedures and means …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Robert Pekaj

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zlámal, Lukáš. Komunikace s veřejností v zóně havarijního plánování. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe