Michal Řehout

Bakalářská práce

Využití Doctrine 2 v Zend Frameworku

Use of Doctrine 2 in Zend Framework
Anotace:
Předmětem této práce je analýza a zhodnocení možností Zend_Db a Doctrine 2 -- dvou rozdílných implementací objektově relačního mapování. Cíle bude dosaženo pomocí objektivního výkonnostního testování ve vzorové aplikaci a dále subjektivním zhodnocením náročnosti práce a přínosu obou jednotlivých řešení. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část je zaměřená na teorii v oblasti objektově …více
Abstract:
The subject of this document is to analyze and evaluate the features of Zend_Db and Doc-trine 2 -- two different implementations of object-relational mapping. The objectives will be achieved through objective performance testing in the sample appli-cation and subjective evaluation of difficulty to work with and contribution of each indi-vidual solution. The document is divided into four main parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: Jan Mittner
  • Oponent: Luboš Pavlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33189

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika