Jakub Vašek

Bachelor's thesis

Definice a komparace online vs. offline nástrojů v oblasti e-commerce ve společnosti E.ON

Definition and comparison of online vs. offline e-commerce technologies in E.ON
Abstract:
V bakalářské práci se zabývám problematikou využití nových digitálních nástrojů v rámci digitální transformace uvnitř společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., v oblasti e-commerce. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části je zkoumán vliv nových technologií na současnou společnost. Poté je prostor věnován internetovému marketingu a aktuálním tématům ve společnosti. Dále jsou …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of new ones of digital tools within the digital transformation within E.ON Czech Republic, in the field of e-commerce. This work is divided into two parts. The first theoretical part examines the impact of new technologies on contemporary society. Then the space is devoted to internet marketing and current topics in society. Furthermore, new digital platforms …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Míčová
  • Reader: Mgr. Alina Matějová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Theses on a related topic