Lucie ZÍTKOVÁ

Bakalářská práce

Stranické systémy v rámci krajské samosprávy v České republice - vývoj formátů a mechanismů

Party systems within regional self-government - development of formats and mechanisms.
Anotace:
V rámci mé bakalářské práce se zaměřuji na vývoj formátů a mechanizmů v krajské samosprávě České republiky. Práce je ohraničena od vzniku krajů, tedy od prvních konaných voleb roku 2000, až do posledních dosud konaných voleb z roku 2016. Jednotlivě se věnuji obdobím voleb z let 2000, 2004, 2008, 2012 a 2016. Postupně charakterizuji a určuji vývoj mechanizmů a formátů, konkrétně v kraji Středočeském …více
Abstract:
The Bachelor's Thesis deals with the development of formats and mechanisms in regional self-government in the Czech Republic. The issue refers to the period of time from the formation of regions i.e.. the first election in 2000, up to now the 2016 election. I'm dealing with the period of elections in 2000, 2004, 2008, 2012 and 2016. I'm gradually describing the development of mechanisms and formats …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÍTKOVÁ, Lucie. Stranické systémy v rámci krajské samosprávy v České republice - vývoj formátů a mechanismů. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/