Mgr. Klára Valentová

Diplomová práce

Navrácení dítěte v případech mezinárodních únosů dětí

Return of the Child in Cases of International Child Abductions
Anotace:
Cílem diplomové práce je shrnout problematiku mezinárodních únosů dětí a zhodnotit právní úpravu, která se týká řízení o navrácení dítěte. V práci jsou vymezeny základní pojmy související s danou problematikou a také jsou představeny nejdůležitější právní dokumenty, které ji upravují. Část práce se věnuje řízení o navrácení dítěte dle vybraných právních předpisů. Další část práce se zabývá výkonem …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to summarize the issue of international child abductions and to evaluate the legislation that relates to the proceedings for the return of the child. The basic terms that relate to the issue of international child abductions are defined in the thesis, along with specification of the most important legal documents. Part of the thesis discusses the return proceedings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lucie Zavadilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta