Bc. Lucie Šťastná

Diplomová práce

Dopad cenové regulace nealkoholických nápojů

Impact of price regulation of non-alcoholic beverages
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, konkrétně na dopad cenové regulace nealkoholických nápojů. Tento návrh říká, že prodejce je povinen mít v sortimentu nápojů alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější, než nejlevnější alkoholický nápoj stejného objemu. Cílem této práce je tedy zjistit, zda by tato cenová regulace byla účinná …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on a government bill of health protection against harmful effects of addictive substances, namely on the impact of price regulation of non-alcoholic beverages. This government bill says that a salesman is obliged to have in their product range of beverages at least one non-alcoholic beverage cheaper, than the cheapest alcoholic beverage of same volume. The goal of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta