Marta Pšikalová

Diplomová práce

Projekt uvedení nového nealkoholického nápoje na trh ve vybrané firmě

The Project to Launch a New Non-Alcoholic Beverage in Selected Company
Anotace:
Cílem diplomové práce na téma Projekt uvedení nového nealkoholického nápoje na trh ve vybrané firmě je navrhnout vhodný produkt pro firmu XY s ohledem na aktuální situaci na trhu. Podstatou řešení bylo nalézt potenciální mezeru na trhu v oblasti sycených nealko-holických nápojů pomocí průzkumu trhu nealkoholických nápojů a hlavních konkurentů v daném odvětví trhu. Bylo definováno vhodné balení produktu …více
Abstract:
The aim of this thesis named The project to launch a new non-alcoholic beverage in selected company is to design a suitable product for company XY in accordance of the current market trend. The essence of the solution was to find a potential market gap in sparkling soft drinks by analyzing the market of non-alcoholic beverages and the main competitors in the related market category. The analysis was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pšikalová, Marta. Projekt uvedení nového nealkoholického nápoje na trh ve vybrané firmě. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomik, specializace Ekonomika cestovního ruchu