Dominika Habermannová

Bakalářská práce

Mikrovlnná pyrolýza odpadních pneumatik

Microwave pyrolysis of waste scrap tyres
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování odpadních pneumatik mikrovlnnou pyrolýzou. Tato technologie je vhodná recyklační metoda. Její hlavní výhoda spočívá v rychlosti, selektivitě a úspoře energie. Ze zvýše zmíněných důvodů, je mikrovlnná pyrolýza velmi lákavá alternativa recyklace, která umožňuje zpracování a využití nehomogenních odpadů a získání plynné, kapalné a pevné pyrolýzní fáze, které …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the processing of waste tires by microwave pyrolysis in a nitrogen atmosphere. This technology is a suitable recycling method. Its main advantage lies in speed, selectivity and energy savings. For the preferred mentioned reasons, microwave pyrolysis is a very attractive alternative to recycling, which allows the processing and recovery of inhomogeneous wastes and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: Zuzana Jankovská
  • Oponent: Ivan Koutník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava