Matěj NÁHLÝ

Bachelor's thesis

Interpret jazyka Logo pro tablety

Logo interpreter for tablets
Abstract:
Práce se zabývá návrhem a implementací výukového jazyka Logo na platformě Android určeného pro tablety. Práce dále obsahuje rovněž teoretický základ o jazyku Logo, vývojovém prostředí a operačním systému Android.
Abstract:
The work deals with a design and implementation of Logo programming language on the Android platform. Inseparable part of the thesis is also theoretic base about the Logo programming language, the developmental enviroment and the operating system Android.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2016
Accessible from:: 25. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NÁHLÝ, Matěj. Interpret jazyka Logo pro tablety. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Information Science / Information Science and Computer Technology - Applied Information Science