Bc. Helena Honzáková

Diplomová práce

Vliv získaného tělesného postižení na kvalitu života jedince

Influence of acquired physical impairment on the quality of life of an individual
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice osob se získaným tělesným postižením. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretickou část tvoří tři kapitoly, které se věnují tělesnému postižení, možnostem podpory osob se získaným tělesným postižením a kvalitě života. Část praktická obsahuje popis použití metodologie v práci a pět případových studií osob s tělesným postižením, které získaly …více
Abstract:
This thesis deals with people with acquired disabilities. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of three chapters dealing with the disability, the ways of supporting people with acquired disabilities and a quality of life. The practical part includes a description of utilization of the methodology at work and five case studies of people with physical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele