Mgr. Lucie Smejkalová

Bakalářská práce

Narušení komunikační schopnosti v rámci získaného tělesného postižení

Disruption of communication skills due to acquired physical disability
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat možnosti rozvoje narušené komunikační schopnosti a podpory klienta se získaným tělesným postižením s projevy afázie a dysartrie. Mezi dílčí cíle je zařazena analýza situace klienta z pohledu rodinných příslušníků, analýza postupu klinické logopedky včetně ukázky konkrétních postupů a analýza postupů přípravy rozvoje komunikační schopnosti klienta v domácím …více
Abstract:
Annotation of bachelor’s thesis The main aim of the bachelor’s thesis is to analyze the possibilities of development of impaired communication ability and to support client with acquired physical disability with symptoms of aphasia and dysarthria. The other targets include analysis of the situation from the perspective of the client family members, the analysis steps of speech therapist, and approach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta