Folprecht Folprecht

Bachelor's thesis

Přednemocniční neodkladná péče o dětského pacienta s úrazem hlavy

Prehospital Urgent Care of Pediatric Patients with Head Injury
Abstract:
Tématem bakalářské práce je Přednemocniční neodkladná péče o dětského pacienta s úrazem hlavy. Tato práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na anatomii lebky a mozku, patofyziologických odlišností dítěte a dospělého člověka. Dále pak na primární a sekundární poranění hlavy, vyšetřovací metody pro určení rozsahu úrazu a možnosti přednemocniční péče včetně komunikace …more
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is pre-hospital emergency care of a pediatric patient with head injury. This work contains a theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the anatomy of the skull and brain, pathophysiological differences between the child and the adult. It also focuses on primary and secondary head injuries, examination methods to determine the extent of the injury …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2022
  • Supervisor: Mgr. Radomír Vlk
  • Reader: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola zdravotnická