Folprecht Folprecht

Bakalářská práce

Přednemocniční neodkladná péče o dětského pacienta s úrazem hlavy

Prehospital Urgent Care of Pediatric Patients with Head Injury
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Přednemocniční neodkladná péče o dětského pacienta s úrazem hlavy. Tato práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na anatomii lebky a mozku, patofyziologických odlišností dítěte a dospělého člověka. Dále pak na primární a sekundární poranění hlavy, vyšetřovací metody pro určení rozsahu úrazu a možnosti přednemocniční péče včetně komunikace …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is pre-hospital emergency care of a pediatric patient with head injury. This work contains a theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the anatomy of the skull and brain, pathophysiological differences between the child and the adult. It also focuses on primary and secondary head injuries, examination methods to determine the extent of the injury …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Radomír Vlk
  • Oponent: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická