Denisa REKASOVÁ

Bakalářská práce

Integrace Romů a neziskové organizace v Ústí nad Labem

Integration of Roma and non-profit organizations in the Ústí nad Labem
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje Integraci Romů a neziskovým organizacím v Ústí nad Labem. Cílem práce je se zabývat integrací Romů ve městě Ústí nad Labem, konkrétně tím, jak přispívají místní organizace, působící na území města, k integraci romského etnika, tedy jeho začleňování do společnosti. Práce bude obsahovat teoretickou část, v níž budou vyloženy základní pojmy, s nimiž se zde bude operovat …více
Abstract:
This thesis works with the integration of Roma ethinicity and non-profit organizations in Usti nad Labem. The goal is to work with the integration of Roma in Usti nad Labem, particularly how are local organizations contributing in this area and how they integrate the Roma ethnicity into society. This work will include a theoretical part, which will explain the basic concepts that will be used. Followed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Novotný, Ph.D. M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

REKASOVÁ, Denisa. Integrace Romů a neziskové organizace v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta