Bc. Renata Kopečná

Master's thesis

Aplikace teorie krycích příspěvků

Application of contribution theory
Abstract:
Tato práce se zabývá aplikací teorie krycích příspěvků a jejím významem pro ekonomické řízení. Teoretická část podává přehled o významu kalkulací jako součásti manažerského účetnictví se zaměřením na rozlišení nákladů podle jejich závislosti na objemu produkce a vymezení veličiny krycí příspěvek. Praktická část pojednává o způsobu evidence nákladů a o metodách kalkulací v konkrétním podniku. Na základě …more
Abstract:
This thesis is engaged in application of contribution theory and its importance for financial management. The theoretical part offers an overview of importance of calculations as a part of management accounting, focused on differentiation of costs by their dependence on production volume and definition of contribution margin. The practical part deals with ways of cost evidence and methods of calculations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Jiří Lanča, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta