Michaela SÝKOROVÁ

Bakalářská práce

Contrastive Analysis - Translation of Czech and English Newspaper Articles, Particularly with Respect to the Problems and Difficulties Concerning the Translation of Headlines

Contrastive Analysis - Translation of Czech and English Newspaper Articles, Particularly with Respect to the Problems and Difficulties Concerning the Translation of Headlines
Abstract:
The bachelor thesis is focused on translation and the contrastive analysis of English and Czech newspaper articles in the field of economics and politics. It provides information about the translation theory, newspaper headlines and journalistic style.It is also devoted to the translation of selected English and Czech newspaper articles accompanied by commentaries and traslation procedures. It is followed …více
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na překlad a kontrastivní analýzu anglických a českých novinových článků z ekonomické a politické oblasti. Poskytuje informace o teorii překladu, novinových titulcích a žurnalistickém stylu. Dále se věnuje překladu vybraných anglických a českých novinových článků doprovázených komentářem a překladatelskými postupy, po kterých následuje analýza vybraných anglických a českých …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Identifikátor: 38707

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladana Šimáčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SÝKOROVÁ, Michaela. Contrastive Analysis - Translation of Czech and English Newspaper Articles, Particularly with Respect to the Problems and Difficulties Concerning the Translation of Headlines. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická