Bc. Lucie Strýčková

Bachelor's thesis

Lezení jako specifický životní styl různých sociálních skupin

The climbing as a specific lifestyle of different social groups
Abstract:
Bakalářská práce „Lezení jako specifický životní styl různých sociálních skupin“ se zabývá lezením jako volnočasovou aktivitou, životním stylem, lezci jako specifickou sociální skupinou. Hlavním cílem je zmapování tohoto sportu jako volnočasové aktivity, jeho proměny v životní styl a také to, jakým způsobem se tento životní styl projevuje. Dílčím cílem je zmapování hodnotové orientace vyznavačů tohoto …more
Abstract:
The thesis, “Climbing as a specific lifestyle of specific social group” deals with climbing as a leisure activity, as lifestyle, and with climbers as a specific social group. The main objective is to map this sport as leisure activities and its transformation into a lifestyle and how this lifestyle shows. Partial aim is to map the value orientation of fans of this sport and find out if these people …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2015
  • Supervisor: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hana Fajkusová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta