Bc. Ludmila Kurdíková

Diplomová práce

Degradace stavebních materiálů Minoritského kláštera

Environmental degradation of construction material from Minorite monastery
Anotace:
V práci jsou shrnuty výsledky studia stavebních materiálů Minoritského kláštera, je stanovena provenience zdrojových lokalit. Analyzovány byly příčiny a dopady degradačních faktorů na stavební kámen exponovaný v historickém objektu i na přírodní lokalitě. Byla stanovena parageneze eflorescentů a na jejím základě posouzena chemická degradace studovaných materiálů. Spodní voda se významně podílí na degradačních …více
Abstract:
The thesis contains summarized results of building materials research of Minorite monastery and source localities provenance is determined there too. Causes and impacts of degradation factors on building stone exposed in the historical building and in its original natural locality were analyzed too. Efflorescents paragenesis has been determined and on its basis a chemical degradation of studied materials …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta