Bc. Hana Moťková

Master's thesis

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firem

Measurement and evaluation of financial stability and performance of companies
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace a výkonnosti firem ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o., jež jsem podrobně hodnotila v bakalářské práci, KONE, a.s. a VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. Vybrané podniky podnikají na trhu zdvihových zařízení a jsou si podobné. Při hodnocení byly použity metody finanční analýzy a vycházelo se z rozvahy a výkazu zisku a ztráty za hospodářské roky 2005, 2006, …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the evaluation of financial position and performance of companies ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. which I evaluated in detail in Bachalor thesis, KONE, a.s. and VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. Chosen companies doing business in the market of elevaty equipment and are similar. In evaluating was used the methods of the financial analysis and data were taken from the balance sheet …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2012
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní