Hedvika RAJNOCHOVÁ

Bakalářská práce

Je rozvoj města Frýdek - Místek v období 1990-2014 udržitelný?

Is the development of Frýdek-Místek in the period 1990-2014 sustainable?
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je kriticky zhodnotit rozvoj města Frýdku-Místku v období 1990-2014 v kontextu konceptu udržitelného rozvoje města. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části práce je nejprve obecně charakterizován koncept udržitelného rozvoje. Popsán je zde vznik, vývoj a vymezení pojmu udržitelný rozvoj, dále jednotlivé pilíře udržitelnosti a základní dokument …více
Abstract:
The aim of this thesis is to critically evaluate the development of the city Frýdek-Místek in period 1990-2014 in the context of the sustainable urban development. The bachelor thesis is divided into two main parts. In the theoretical part of the work is at first generally characterized the concept of sustainable development. There is described the creation, development and definition of the concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015
Zveřejnit od: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAJNOCHOVÁ, Hedvika. Je rozvoj města Frýdek - Místek v období 1990-2014 udržitelný?. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta