Eliška Hurárová

Bachelor's thesis

Analýza vybraných složek péče o zaměstnance ve firmě Johnson Controls International, spol. s.r.o.

Analysis of selected employee care components at Johnson Controls International, Ltd.
Abstract:
Tématem mé bakalářské práce je analýza vybraný složek péče o zaměstnance ve firmě Johnson Controls International, spol. s.r.o. Cílem práce je popsat a poukázat na současný systém péče o zaměstnance a jejich vzdělávání ve vybrané firmě Johnson Controls International, spol. s.r.o., následně analyzovat a zhodnotit, popřípadě navrhnout opatření ke zlepšení systému péče o zaměstnance v této společnosti …more
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is the analysis of selected employee care components at Johnson Controls International, Ltd. The aim of the thesis is to describe and point out the current system of employee care and education in selected company Johnson Controls International, Ltd., then analyze and evaluate, or propose measures to improve the employee care system in this company. In the theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2017
  • Supervisor: Otakar Němec
  • Reader: Milan Pelc

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70053