Eliška Hurárová

Bachelor's thesis

Analýza vybraných složek péče o zaměstnance ve firmě Johnson Controls International, spol. s.r.o.

Analysis of selected employee care components at Johnson Controls International, Ltd.
Anotácia:
Tématem mé bakalářské práce je analýza vybraný složek péče o zaměstnance ve firmě Johnson Controls International, spol. s.r.o. Cílem práce je popsat a poukázat na současný systém péče o zaměstnance a jejich vzdělávání ve vybrané firmě Johnson Controls International, spol. s.r.o., následně analyzovat a zhodnotit, popřípadě navrhnout opatření ke zlepšení systému péče o zaměstnance v této společnosti …viac
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is the analysis of selected employee care components at Johnson Controls International, Ltd. The aim of the thesis is to describe and point out the current system of employee care and education in selected company Johnson Controls International, Ltd., then analyze and evaluate, or propose measures to improve the employee care system in this company. In the theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedúci: Otakar Němec
  • Oponent: Milan Pelc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70053