Bc. Dominika Balaštíková

Bachelor's thesis

Zvířecí postavy v díle Magdaleny Wagnerové

Animal Characters in the Work of Magdalena Wagnerova
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá rozborem pohádek Magdaleny Wagnerové. Nejprve jsou uvedeny kapitoly věnované životu a dílu autorky a autorské pohádce v průběhu času. Hlavní těžiště práce leží v analýze děl Ryba Chyba, Krys Veliký a Hlupýš. Cílem práce je tato díla srovnat v oblasti fabule, kompozice, motivů, jazyka a charakteru postav. Pozornost je také věnována komice v těchto dílech.
Abstract:
The bachelor's thesis deals with fairytales of Magdalena Wagnerová. The first chapters are about the life and work of the author and fairytales over a period time. The thesis core is in comparison of literary work like Ryba Chyba, Krys Veliký and Hlupýš. According to the analyses, the goal lies in literary comparison based on story, composition, themes, language and nature of the characters. Attention …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ester Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta