Mgr. Radek Dřevěný

Diplomová práce

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí

Environmental Impact Assessment
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. Ústředním tématem je především analýza procesu EIA s důrazem na komparaci předchozí právní úpravy s novelou provedenou zákonem č. 39/2015 Sb. Ve zvláštní části je pojednáno o problematice výstavby větrných elektráren ve smyslu posouzení jejich vlivů na životní prostředí se zvláštním zaměřením na již realizované …více
Abstract:
The diploma thesis deal with Environmental impact assessement. The main theme is the analysis of EIA process in view of current czech EIA legislation and comparison with a amendment in the act No. 39/2015 Sb. In a special section is talked about wind power plants and about their possible environmental impact in the South Moravia Region. The diploma thesis is founded on legislation, jurisdiction and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta