Petra Behrová

Bachelor's thesis

Obchodný register - funkcie a význam jeho existencie

Abstract:
Bachelor Thesis is focused on the importance of commercial register existence, its characterization, procedural action and it nature. This thesis contains the most important laws and main turns related to them which had a significant impact on material law amendment and procedure in commercial register action. It expresses the influence of records, complete procedure starting with the proposal of make …viac
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na význam existencie obchodného registra, jeho charakter, procesné hľadisko a povahu. Práca obsahuje najdôležitejšie zákony a ich prelomové, úpravy, ktoré najvýraznejšoe ovplyvnili hmotno-právnu úpravu a proces konania v obchodnom registri, priebeh procesu od návrhu na zápis až po zápis, ako i sankcionovanie pri nedodržaní obligatórnych náležitostí. Cieľom bolo poukázať …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedúci: JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
  • Oponent: JUDr. Adriána Palajová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking