RNDr. Mária Svoreňová, Ph.D.

Doctoral thesis

Control Strategy Synthesis for Path Planning under Temporal Constraints

Control Strategy Synthesis for Path Planning under Temporal Constraints
Abstract:
Moderní inženýrské systémy jako samořídící auta, bezpilotní letadla, vestavěná zdravotnická zařízení a kooperativní systémy mezi člověkem a robotem se vyvíjí velice rychle podle potřeb průmyslu ale také díky různým akademickým i veřejným soutěžím. Pro mnohé z těchto systémů je bezpečnost kritickou podmínkou pro jejich nasazení v praxi. Proto úměrně rychlému rozvoji narůstá i potřeba formálních přístupů …more
Abstract:
Modern engineering systems such as autonomous ground and aerial vehicles, embedded medical devices and human-robot collaborative teams evolve quickly due to industrial needs as well as academic and public competitions. As these systems are typically safety-critical, there is an equally growing need for formal approaches to their specification, design and verification. Motivated by mobile robotics, …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 10. 2015
  • Supervisor: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
  • Reader: Asst.-Prof. Dr. Ezio Bartocci, Assoc. Prof. Alessandro Abate

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky